Workshop: Forstå dine brugere

Alle vil gerne blive bedre til at forstå deres brugere og give dem “det, de vil have”.

Men i virkeligheden handler det om, at forstå hvorfor brugerne vil have det, de vil have – og så udvikle produkter, indhold og tjenester indenfor de rammer, den viden giver os.

På en halv dag kan I lære, hvorfor det er den rigtige tilgang – og hvordan I selv kommer i gang.

To værktøjer

I bliver sat ind i Jobs To Be Done-teorien og Value Proposition Canvas (en lillebror/-søster til Business Model Canvas), som er de eneste to værktøjer/tilgange, I skal kende for at kunne komme i gang med at skabe reel, bevist værdi for jeres brugere.

‘Customer Jobs’ er en del af Value Proposition Canvas, så vi sørger selvfølgelig for at bygge det hele sammen, så I bruger den rigtige tilgang på det rigtige tidspunkt.

Brugen af afprøvede og veldokumenterede metoder og tilgange sikrer også, at I får et fælles sprog i jeres arbejde. Det giver færre misforståelser og frustrationer og skaber i sidste ende mere værdi, når I alle ved, hvad det betyder, når Mads fra salg taler om et “Customer Pain” eller når Christina fra marketing taler om at understøtte et “Gain” hos brugeren.

Og vigtigst af alt: I får en fælles viden om, hvorfor folk bruger jeres produkt, indhold eller tjenester – og hvordan.

Hvis I er en del af en større organisation, hvor ikke alle har den viden, kommer I til at sidde i en nøglerolle.

Vi gør det konkret

Det bliver en meget bedre workshop, hvis vi tager udgangspunkt i en konkret udfordring, opgave eller lignende hos jer. Så holder vi det konkret, og I står tilbage med noget, I kan bruge til noget.

Til slut samler vi op og kigger fremad: Hvordan kan jeres arbejde og rammer gøres anderledes, så I holder fast i jeres kendskab til brugerne og har det som fast pejlemærke i jeres arbejde fremad?

Nysgerrighed er vigtigst

Jeg har kørt workshoppen både hos medier og for kommunikationsfolk og selv brugt metoden indenfor digital produktudvikling.

Så det betyder ikke så meget, hvad I arbejder med. Det vigtigste er, at I er nysgerrige på at forstå jeres brugere og gerne vil skabe så meget værdi som muligt for dem.

Sagt om workshoppen:

“For at kunne skabe mest mulig værdi for dem, der læser vores nichemedier, er vi nødt til at vide mere om vores læsere. Det fokus kræver både, at man har en metode til at lære af sine brugere og forstå dem – men også en klar struktur for, hvordan den viden kan sættes i system og bruges i ens videre arbejde og udvikling. Lars’ workshop gav os et rigtig godt udgangspunkt for begge dele.”

avatar

Mette Vindfeld Rosendahl

Udviklingsdirektør hos Teknologiens Mediehus

“Som uddannelsesinstitution skal vi skabe værdi, gøre en forskel og være et positivt bidrag til at forandre verden og menneskene i den. Lars’ workshop hjalp os til at blive endnu skarpere på de byggeklodser, der er nødvendige for at bygge bro mellem os og verden omkring os.”

avatar

Michael Winther-Rasmussen

Kommunikationschef hos ZBC – Zealand Business College

Lyder det som noget for jer?
Skriv til mig på larskjensen@gmail.com

Læs mere i min artikelserie ‘Forstå dine brugere’

Mine ydelser